ชื่อหนังสือ Cultural Tourism Management
ชื่อผู้แต่ง ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์
ISBN 9789744218100
ราคา 260 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products