ชื่อหนังสือ การจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ
ISBN 9789744218087
ราคา 230 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products