โถเบญจรงค์ตราสัญลักษณ์80ปี ที่มาพร้อมกล่องผ้าไหมอย่างดี ขนาด3นิ้ว