ชื่อหนังสือ แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ชื่อผู้แต่ง อ.ชนัญชิดา ยุกติรัตน์
ISBN 9789744218186
ราคา 280 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products