แก้วน้ำแบบใสออกแบบเป็นสองชั้น เพื่อเพิ่มการเก็บความเย็นให้ได้นานมากขึ้น สกรีนโลโก้80ปี