ชื่อหนังสือ พริกบางช้าง
ชื่อผู้แต่ง อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง
ISBN 9789744218698
ราคา 250 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา