ป้ายตัวดูดใช้ติดกระจกหรือติดพื้นผิวต่างๆสีชมพูลายอมยิ้มตราโลโก้80 ปี