ป้ายตัวดูดใช้ติดกระจกหรือติดพื้นผิวต่างๆ สีชมพูลายจุดสุดหวานตราโลโก้80 ปี