ชื่อหนังสือ ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับฎีกานุกรม
ชื่อผู้แต่ง อ.ธนวัฒ พิสิฐจินดา
ISBN 9789744219121
ราคา 200 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา