แก้วกาแฟทรงเหลี่ยมลายทองนูนพร้อมจานรอง ตราสัญลักษณ์80ปี บรรจุในกล่องผ้าไหม