ชื่อหนังสือ การเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อผู้แต่ง อ.พัทธนันท์ ชัยบุตร
ISBN 9789744218926
ราคา 185 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products