ชื่อหนังสือ การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง อ.ตีรวิชช์ ทินประภา
ISBN 9789744218148
ราคา 245 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา