ชื่อหนังสือ การบริหารค่าตอบแทน
ชื่อผู้แต่ง ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร
ISBN 9789744218155
ราคา 280 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products