ชื่อหนังสือ การจัดการแรงงานสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร
ISBN 9789744218575
ราคา 280 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products