ชื่อหนังสือ การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
ชื่อผู้แต่ง ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ
ISBN 9789744218001
ราคา 250 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products