ชื่อหนังสือ กฎหมายแรงงาน
ชื่อผู้แต่ง อ.สมดี นทีรัยไทวะ
ISBN 9789744219107
ราคา 190บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products