ชื่อหนังสือ กฎหมายธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง อ.สมดี นทีรัยไทวะ
ISBN 9789744218407
ราคา 150บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products